Voorwaarden van 8euromail.nl.

Het onderstaande is van toepassing op 8euromail.nl. Door 8euromail.nl te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden


1. Persoonlijke gegevens:
 
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
 
2. Aansprakelijkheid & schade:
 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 8euromail.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. 8euromail.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. 8euromail.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door 8euromail.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van 8euromail.nl

Wanneer 8euromail.nl hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat 8euromail.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. 8euromail.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door 8euromail.nl niet geverifieerd.

Onredelijk bezwarend is een beding dat voor het geval bij de uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door de gebruiker of door een persoon of zaak waarvoor deze aansprakelijk is, de wederpartij verplicht deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in haar verhouding tot de gebruiker voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zou zijn.

De gebruiker mag dus de wederpartij niet zomaar laten opdraaien voor schade die hij zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld een lid van 8euromail.nl fraudeert bij een adverteerder, dan is 8euromail.nl niet aansprakelijk voor de geleden schade en dient de adverteerder deze te verhalen op het lid dat de fraude pleegt.

3. Toegang:

8euromail.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

4. Eigendomsrechten:

8euromail.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo‚Äôs). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopieŽren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke of mondelinge toestemming van 8euromail.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

5. Overige:

8euromail.nl verstuurt geen spam. Indien u email ontvangt van 8euromail.nl, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zou u alsnog ongewenst e-mails ontvangen van 8euromail.nl dan, kan u dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.

Bij het aanmaken van een account dien je alle gegevens naar waarheid in te vullen

8euromail.nl geeft geen geld terug wanneer u advertentie’s plaatst cq laat plaatsen en de resultaten tegenvallen, wij verplichten onszelf om er alles aan te doen om de klant op een eerlijke en correcte wijze te ondersteunen. Ook een adverteerder van 8euromail.nl dient zich te houden aan deze algemene voorwaarden. Wanneer u of uw bedrijf zaken doet met 8euromail.nl accepteert u deze algemene voorwaarden en zal u zich daaraan houden.

U dient minimaal een (1) keer in de 30 dagen in te loggen anders kan uw account verwijderd worden inclusief alle verdiensten. U kunt een uitbetaling aanvragen als u een bedrag van Ä12,50 euro of meer hebt bereikt. U mag uw account verwijderen maar houd er wel rekening mee dat alle gegevens dan verloren gaan, een openstaand saldo word dan niet overgemaakt, dit is een onomkeerbaar proces. Een account mag niet geruild, vekocht, of overgenomen worden. Als wij erachter komen dat hier sprake van is dan behoud 8euromail.nl het recht uw account met verdiensten te verwijderen. Mocht iemand zeggen toestemming te hebben dan dient u dat eerst bij ons na te vragen. U dient zelf 50% actief te zijn om verdiensten over uw referrals te ontvangen, dat betekent dus dat u van de 10 mailtjes er zelf 5 moet lezen om deze verdiensten te ontvangen. U mag maar een (1) account hebben per adres (lees IP adres Huishouden), als er meer accounts op hetzelfde adres zich aanmelden dan zien wij dat als fraude en worden de accounts met alle verdiensten direct verwijderd. U moet 13 jaar of ouder zijn om je aan te melden bij 8euromail.nl en in het bezit van een eigen bankrekening. Intimiderend gedrag en-of dreigementen lijd tot verwijdering van het account.In onverwachte en noodzakelijke situatie's beslissen de 8euromail beheerders. 8euromail kan ten aller tijden het spaarprogramma op inactief zetten. Hierbij worden de gegevens en verdiensten van de 8euromail leden ingevroren voor een onbepaalde periode.5euroweb Postbus 2526, 6201 GA, MAASTRICHT

Hosting via Oerhosting.nl