De zwarte lijst van de belastingdienst. Moet je je daar zorgen om maken?

De zwarte lijst van de belastingdienst, moet je je daar zorgen om maken?

De zwarte lijst van de Belastingdienst is iets waar weel over te doen is geweest. Het is inmiddels echter wel duidelijk dat men hier gebruik van maakt. Men vermoed dat er meerdere verschillende zwarte lijsten zijn bij de Belastingdienst, waarvan de meesten nog niet bekend zijn. Het kan zijn dat jij vermoed dat je ook op zo’n lijst voorkomt. Wat kun je dan doen? En is het iets om je zorgen om te maken? We kijken er hieronder naar!

De zwarte lijst van de Belastingdienst

Er is dus veel te doen geweest rondom de zwarte lijst. Er is veel over gespeculeerd, maar lange tijd was er maar weinig over bekend. Het gaat hierbij echter om de Fraude Signalering Voorziening, ook wel de FSV. Dit noemt men in de volksmond de zwarte lijst van de Belastingdienst. Dit is wel degelijk een lijst waar je liever niet op wil komen. Wanneer je hierop stond werd je namelijk altijd direct behandeld, en stond je te boek als mogelijke fraudeur. Men ging alles wat je deed dan ook met extra aandacht na. Verder sloeg de Belastingdienst op deze zwarte lijst ook meerdere soort informatie op, die ze konden gebruiken voor het selecteren van risico’s en het profileren van deze zelfde risico’s. Uiteraard was hier veel verontwaardiging over. Nadat de lijst uit is gelekt, zijn er Kamervragen over gesteld en is er ook een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je hebt altijd recht op inzage

Het kan natuurlijk zijn dat jij om welke reden dan ook vermoed dat je ook op deze lijst staat. Wat zijn dan je opties? Het is sowieso het geval dat iedereen recht heeft op inzage van de gegevens die over worden verwerkt. Dit is het geval sinds de AVG, de nieuwe privacywetgeving, van kracht is. Voor de gegevens die de Belastingdienst over jou op slaat geldt precies hetzelfde. De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, maakt namelijk mogelijk dat iedereen altijd en overal de gegevens die over hem of haar in omloop zijn, kan inzien. Niemand kan je dit weigeren, ook geen overheidsinstanties. Wanneer je dus denkt dat jouw naam, of de naam van een relatie van jou, voorkomt op deze lijst, kan je hier inzage over vragen bij de Belastingdienst. Zij zijn dan verplicht om je hierin inzage te geven. Hoe je dit precies doet is natuurlijk niet voor iedereen duidelijk. In dat geval is het verstandig om hierbij hulp in te schakelen. Het is uiteraard wel ook mogelijk om zelf een inzageverzoek te sturen.

Laat je bijstaan door professionals bij fiscale problemen

Wanneer je langlopende of ingewikkelde fiscale problemen hebt, is het vaak aan te raden om hiervoor een fiscaal advocaat in te schakelen. Deze weet wat wel en niet verstandig is, en kan je bijstaan in het conflict met de Belastingdienst. Op deze manier bespaar je tijd, geld, eventuele boetes en eventueel ook onnodige kosten van een gang naar de rechter. FT-advocaten is op dit gebied een zeer goed aangeschreven partij die je kan ondersteunen. Ook wanneer je vermoed dat je voorkomt op een van de zwarte lijsten van de Belastingdienst, kan FT-advocaten je hierbij helpen. Zij kunnen je ook helpen bij het inzien van deze lijsten. Wanneer je hierover een procedure wil starten, is dit ook de partij die je hiermee kan helpen.