Hybride werken nog altijd zeer populair in Nederland  

Hybride werken nog altijd zeer populair in Nederland  


Recent gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat thuiswerken, als onderdeel van het nieuwe hybride werken, onverminderd populair was in het afgelopen jaren. Circa 52 procent van alle werkenden in Nederland werkte soms of meestal thuis. Opvallend hierbij is dat dit percentage in Nederland veel hoger ligt, dan in andere Europese landen het geval is. Daar wordt in verhouding veel vaker op kantoor gewerkt. Het CBS definieert “soms” in haar gepubliceerde cijfers als maximaal de helft van het aantal werkdagen dat men gemiddeld werkt per week. In vergelijking met eerdere jaren is het aantal thuiswerkers iets gedaald. In 2021 werkte nog zo’n 54 procent van de werkenden soms of meestal vanuit huis. 

Het hybride werken biedt mensen verschillende voordelen. Zo wordt in veel gevallen al snel een uur of meer aan reistijd bespaard, profiteren medewerkers van een hoge mate van flexibiliteit en betalen zij minder voor de kinderopvang. De kinderen kunnen aan het eind van de middag opgehaald worden, om vervolgens zelf in de avond nog een uurtje door te werken. Hoewel ook werkgevers profiteren van enkele voordelen, kent het hybride werken ook nadelen. In dit artikel lees je er meer over. 

Hybride werken bij veel werkgevers de standaard 

Sinds de uitbraak van de pandemie is het hybride werken bij veel werkgevers de standaard geworden. Terug naar het werken vanaf kantoor zit er vaak niet in, daar men bang is personeel te verliezen aan concurrenten die het hybride werken wel toestaan. Daarbij hoeft hybride werken niet nadelig uit te pakken. Een werknemer ervaart meer werkgeluk, wanneer deze niet langer dagelijks in de file hoeft te staan. Meer werkgeluk betekent normaliter een kleiner risico op uitval. Daar komt bij dat het hybride werken ook vanuit duurzaamheidsoogpunt voordelen biedt. Organisaties kunnen de verlichting op afdelingen waar niet gewerkt wordt uitschakelen, of zelfs kiezen voor de verhuizing naar een kleiner kantoorpand. Dat laatste levert direct een kostenbesparing op. 

Niet alleen plaatsonafhankelijk kunnen werken

Het hybride werken zoals we dat vandaag de dag kennen gaat verder dan slechts het plaatsonafhankelijk werken. Zo willen medewerkers steeds vaker ook de vrijheid hebben om hun dag zelf in te delen. Eerder werd het voorbeeld genoemd van de medewerker die zijn of haar kinderen aan het eind van de dag van school wil kunnen halen, om zo kosten te besparen. Vergelijkbaar is een medewerker die in de donkere herfst- en wintermaanden bij licht wil kunnen sporten. Deze collega trekt om 15.00 of 16.00 uur de hardloopschoenen aan en werkt vervolgens in de avond nog een uurtje door.

Wees je bewust van de risico’s rond het hybride werken 

Hoewel het hybride werken tal van voordelen biedt voor werknemers, kleven hier ook een aantal risico’s aan. Zo verliezen werkgevers het zicht op de prestaties van collega’s. Evenals dat het steeds lastiger is om op afstand te bepalen of iemand goed in zijn of haar vel zit. Loopt een collega tegen problemen aan? Ervaart iemand veel meer stress dan gezond is voor hem of haar? Enzovoorts. 

Ook voor medewerkers zelf liggen dergelijke gevaren op de loer. De scheiding tussen werk en privé raakt steeds verder vertroebeld. Een collega kan al snel geneigd zijn om de laptop nog even open te klappen als de kinderen op bed liggen. Het risico hiervan is dat een medewerker zichzelf onbewust onnodig uitput. Zeker kort voor het slapen gaan nog even werken maakt dat de nachtrust verslechtert. Je blijft tot onnodig laat piekeren over de mailtjes die je kort hiervoor gelezen hebt. Een slechte nachtrust heeft vervolgens effect op het presteren van de collega, op diens gemoedstoestand en prikkelbaarheid. Het vergroot het risico op uitval.

Zorg voor heldere afspraken tussen werknemer en -gever 

Om het hybride werken tot een succes te maken, is het zaak om tot heldere afspraken te komen tussen een werkgever en diens werknemers. Kies er bijvoorbeeld heel bewust voor om een vaste dag op kantoor te werken met het hele team. Dit maakt het makkelijker om eventuele problemen tijdig te signaleren en zorgt dat collega’s betrokken blijven bij elkaar en de organisatie. 

Organiseer daarnaast regelmatig teamuitjes om de band tussen collega’s te versterken. Het kan met name voor nieuwe collega’s heel uitdagend zijn om bij een werkgever te starten, waar medewerkers voornamelijk vanuit huis werken. Online kennismaken met directe collega’s heeft een heel ander effect dan een ontmoeting op kantoor. Een periodiek teamuitje helpt ervoor te zorgen dat een nieuwe medewerker zich snel op zijn of haar gemak zal voelen binnen een team. 

Niet onbelangrijk is dat managers en leidinggevenden zich bewust zijn van deze nieuwe manier van samenwerken. Het vergt een andere vorm van leidinggeven. Ben je zelf werkzaam als leidinggevende van een team? Volg eens een cursus of training, die je helpt je leiderschapsstijl aan te passen naar deze nieuwe situatie.