Wat is voorspellend onderhoud

Wat is voorspellend onderhoud?

Tegenwoordig is het uitvoeren van efficiënt onderhoud cruciaal voor bedrijven die concurrerend willen blijven en hun bedrijfskosten willen minimaliseren. Een moderne en innovatieve benadering van onderhoud is “voorspellend onderhoud”.

Voorspellend onderhoud is een moderne benadering van het onderhoud van apparatuur en systemen die gebruik maakt van analyses en voorspellingen om het risico op storingen en ongelukken te verminderen. Deze benadering verschilt van traditionele onderhoudsplanning, waarbij onderhoudsacties worden uitgevoerd op basis van tijdsintervallen of gerealiseerde bedrijfsuren. In plaats daarvan vertrouwt voorspellend onderhoud op het verzamelen en analyseren van gegevens om toekomstige storingen en problemen te voorspellen.

Voordelen van voorspellend onderhoud

 • Verlaging van de bedrijfskosten

Met voorspellend onderhoud kunnen bedrijven de bedrijfskosten minimaliseren door onderhoud uit te voeren op het exacte moment dat het daadwerkelijk nodig is. Dit maakt een efficiënter gebruik van middelen mogelijk en verlaagt de kosten die gepaard gaan met ongeplande stilstand.

 • Minimalisering van andere bedrijfskosten

Voorspellend onderhoud helpt ook om andere bedrijfskosten zoals reserveonderdelen en reparatiekosten te minimaliseren. Door potentiële storingen vroegtijdig op te sporen en te repareren, kunnen ernstigere problemen die grotere financiële investeringen zouden vereisen, worden voorkomen.

 • Het voorkomen van storingen en ongevallen

Een van de belangrijkste factoren van voorspellend onderhoud is het vermogen om potentiële risico’s en storingen te voorspellen. Hierdoor kunnen bedrijven preventieve maatregelen nemen en het risico op ongelukken en incidenten minimaliseren, waardoor de veiligheid en betrouwbaarheid van apparatuur en systemen toeneemt.

 • Onderhoudsvoorspelling en beheer

Voorspellend onderhoud legt de nadruk op het gebruik van moderne technologieën zoals gegevensanalyse en kunstmatige intelligentie. Door gegevens te verzamelen en te analyseren kun je patronen en afwijkingen identificeren die kunnen duiden op een mogelijk defect of storing in de apparatuur. Op basis van deze voorspellingen kunnen bedrijven onderhoud en reparaties precies op tijd plannen om stilstand en uitval tot een minimum te beperken.

M2C en voorspellend onderhoud

M2C is gespecialiseerd in voorspellend onderhoud en biedt innovatieve oplossingen voor bedrijven die de prestaties van hun apparatuur willen maximaliseren en operationele risico’s willen minimaliseren. M2C maakt gebruik van moderne IoT-technologieën op het gebied van meten en regelen (MeR), waardoor beheer en monitoring van systemen op afstand mogelijk wordt.

M2C biedt een complete voorspellende onderhoudsservice die bestaat uit:

 • Beheer op afstand van systemen en apparaten
 • Realtime gegevensverzameling en -analyse
 • Voorspellende analyse en voorspelling van mogelijke storingen
 • Beheer op afstand van systemen en IoT-technologie op het gebied van meten en regelen

Door het gebruik van IoT-technologieën kan M2C apparatuur en systemen in realtime bewaken, waardoor snel kan worden gereageerd op afwijkingen of onregelmatigheden. Sensoren en sensoren die zijn aangesloten op het cloudsysteem zorgen voor een snelle en betrouwbare gegevensverzameling, die vervolgens wordt geanalyseerd.

Hoe werkt het?

 • Gegevensverzameling: sensoren en sensoren bewaken de werking van de apparatuur en verzamelen regelmatig gegevens over de prestaties, temperatuur, druk, vochtigheid en andere relevante parameters.
 • Gegevensoverdracht naar de cloud: Verzamelde gegevens worden overgebracht naar de cloud waar ze worden opgeslagen en verwerkt.
 • Gegevensanalyse: dankzij geavanceerde algoritmen en kunstmatige intelligentie worden gegevens geanalyseerd en geëvalueerd op basis van vooraf gedefinieerde criteria en patronen.
 • Voorspelling van storingen en problemen: op basis van de analyse worden voorspellingen van mogelijke storingen en problemen gegenereerd, waardoor onderhoud en reparaties tijdig kunnen worden gepland.

Vroegtijdige opsporing en preventie

Met voorspellend onderhoud van M2C kunnen bedrijven potentiële storingen of problemen opsporen voordat er grote schade ontstaat. Hierdoor kunnen ze preventieve maatregelen nemen en de kosten van ongeplande uitval en reparaties minimaliseren.

Samenwerken met M2C op het gebied van voorspellend onderhoud levert bedrijven een aantal belangrijke voordelen op:

 • Lagere bedrijfskosten: vroegtijdige detectie van potentiële storingen kan stilstand en onvoorspelbare reparatiekosten tot een minimum beperken.
 • Verhoogde efficiëntie: voorspellende onderhoudsplanning maakt een beter gebruik van personeel en middelen mogelijk.
 • Verbeterde betrouwbaarheid: voorspellend onderhoud verbetert de betrouwbaarheid van apparatuur en systemen, wat een positief effect heeft op de algehele bedrijfsprestaties.
 • Veiligheid: dankzij voorspellingen en proactieve maatregelen kan het risico op ongevallen en botsingen worden geminimaliseerd.