Dit is belangrijk om te weten als u te maken krijgt met een vaststellingsovereenkomst!

Dit is belangrijk om te weten als u te maken krijgt met een vaststellingsovereenkomst!

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en werknemer waarin zij afspraken maken over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om te weten dat een vaststellingsovereenkomst alleen geldig is als deze schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen is ondertekend. Daarnaast moet de werknemer ook uitdrukkelijk instemmen met de inhoud van de overeenkomst. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan de vaststellingsovereenkomst niet rechtsgeldig worden verklaard.

Voorkom spijt achteraf: Win juridisch advies in bij een vaststellingsovereenkomst

Een ander belangrijk punt om te weten is dat een werknemer altijd het recht heeft om juridisch advies in te winnen voordat hij of zij een vaststellingsovereenkomst ondertekent. Het is aan te raden om hier gebruik van te maken, omdat een vaststellingsovereenkomst grote gevolgen kan hebben voor de toekomstige arbeidsmogelijkheden van de werknemer. Een juridisch adviseur kan de werknemer helpen om de inhoud van de overeenkomst te begrijpen en eventuele onduidelijkheden te verhelderen. Het is daarom verstandig om niet te haasten bij het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst en tijd te nemen voor juridisch advies. Dit voorkomt onnodige juridische conflicten achteraf.

Een vaststellingsovereenkomst is niet altijd rechtsgeldig – dit zijn de voorwaarden voor een geldige overeenkomst

Verder is het belangrijk om te weten dat een werkgever niet zomaar een vaststellingsovereenkomst kan opstellen en aanbieden aan de werknemer. Er moet sprake zijn van een situatie waarin het redelijk is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, een langdurige ziekte van de werknemer of een verstoorde arbeidsverhouding. Als de werkgever de vaststellingsovereenkomst niet op een redelijke manier aanbiedt, kan de werknemer hier juridisch tegen in gaan.

Kiezen tussen vaststellingsovereenkomst en ontslagprocedure: wat is de beste optie?

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat een vaststellingsovereenkomst niet altijd de enige optie is bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Een werkgever kan bijvoorbeeld ook een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter starten. In sommige gevallen kan dit voordeliger zijn voor de werknemer, bijvoorbeeld omdat hij of zij in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Het is daarom verstandig om in overleg met een juridisch adviseur te bekijken wat de beste optie is in de betreffende situatie.

Laat u goed informeren en voorkom verrassingen

Het is dus van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en mogelijkheden bij een vaststellingsovereenkomst. Laat u daarom altijd goed informeren en adviseren voordat u een vaststellingsovereenkomst ondertekent. Zo voorkomt u dat u achteraf voor vervelende verrassingen komt te staan en kunt u de best mogelijke uitkomst voor uzelf realiseren.